Výmena autoskla

Poškodenie je väčšie? Nedá sa opraviť?

Spoločnosť A.L.O. AUTOSKLO, s.r.o. Vám poskytne profesionálnu a kvalitnú výmenu skla na všetky typy motorových vozidiel. Kladieme dôraz na spokojnosť zákazníkov, ktorým dokážeme pomôcť nielen so samotnou opravou, ale aj obhliadnutím vozidla, vypísaním tlačív pre poisťovne ako aj celkovým vybavením poistnej udalosti.

Ako je to s kvalitou AUTOSKIEL a PRÍSLUŠENSTVA

Od začiatku svojej činnosti nakupujeme sklá, ktoré sa dodávajú do prvovýroby.

Používame autosklá značiek: Saint Gobain Securit, Pilkington, AGC Automotiv, Guardian – sú to výrobky, ktoré spĺňajú najprísnejšie kvalitatívne a bezpečnostné parametre. Z príslušenstva používame výrobcami doporučené lepiace sady a striktne dodržujeme technologické postupy.

Ako dlho trvá VÝMENA AUTOSKLA

Celková doba montáže skla podľa typu automobilu a typu skla (čelné, bočné, zadné) trvá od 2 – 6 hodín.

Ako je to s úhradou VÝMENY AUTOSKLA

V prípade ak realizujete výmenu skla prostredníctvom Vášho havarijného poistenia, je potrebné u nás uhradiť spoluúčasť vo výške, ktorá je zadaná vo Vašej poistnej zmluve.

V prípade ak ste platcom DPH je potrebné uhradiť DPH z celkovej fakturovanej sumy + spoluúčasť (poisťovňa zasiela poistné plnenie bez DPH).

V prípade ak realizujete výmenu autoskla prostredníctvom povinného zmluvného poistenia vinníka, je nutné opravu uhradiť u nás a následne plnenie bude poukázané vám – pre bližšie informácie kontaktujte nás.

Objednať výmenu autoskla

Kontaktujte nás