Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookies

Je v našom záujme ako prevádzkovateľa osobných údajov chrániť Vaše súkromie a zabezpečiť Vaše osobné údaje tak, aby boli v súlade so zásadami, právami a nariadeniami o ochrane osobných údajov. S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame iba v súlade so zodpovedajúcimi príslušnými ustanoveniami „NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov“, v texte ďalej len „nariadenie GDPR“ a “Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (v texte ďalej len „zákon OOÚ“).

Prevádzkovateľ osobných údajov: Ing. Petra Balážová, Fine fox, s.r.o., Kapicova 1208/5, 851 01 Bratislava, IČO: 47 008 369

Podnety v súvislosti s ochranou osobných údajov: petra.balazova@finefox.sk

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe platného právneho účelu, najmä oprávneného záujmu, udeleného súhlasu, pri napĺňaní zmluvného vzťahu, či ako zákonnú povinnosť vyplývajúcu z článku 13 nariadenia GDPR (informačná povinnosť) ešte pred spracovaním osobných údajov.Používanie osobných údajov

Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Viac o súboroch cookies si prečítate nižšie v časti Používanie súborov cookies.

Údaje o používaní našich webových stránok a služieb. Tie môžu obsahovať Vašu IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.

Údaje, ktoré nám poskytnete vyplnením kontaktného formuláru na našich webových stránkach. Tie môžu obsahovať Vaše meno, emailovú adresu a informácie o službách, ktoré chcete využívať. Tieto údaje môžu byť použité pre plnohodnotné poskytovanie služieb – plnenie zmluvného vzťahu. Právnym základom tohto spracovania je náš oprávnený záujem, a to riadna správa našich webových stránok, podnikania a komunikácia s klientmi a vyššie spomenuté plnenie zmluvného vzťahu.

Údaje nevyhnutné na vedenie účtovníctva a evidenciu daňových dokladov, ktoré nám poskytnete. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.

Údaje, ktoré nám poskytnete za účelom odberu našich noviniek (newslettru). Právnym základom tohto spracovania je súhlas. Tieto údaje spracúvame a uchovávame len po dobu, kým máte o informácie záujem, t.j. kým sa neodhlásite z odberu noviniek. Odhlásenie z odberu noviniek nájdete v každom emaili.

Môžeme spracovávať údaje obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, v ktorej nám posielate kontaktné údaje. Údaje v korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s Vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy a/alebo plnenie zmluvného vzťahu.

Môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.

Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať aj zaslaním odvolania súhlasu na emailovú alebo korešpondenčnú adresu uvedenú vyššie. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu premlčacích lehôt, ak zákon nestanovuje dlhšiu dobu k ich uchovávaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

K vašim osobným údajom majú prístup spolupracovníci najmä na zaistenie technických operácií, ktoré nedokážeme zaistiť sami. Vyberáme si spoľahlivých partnerov, ako sú Mailchimp, Divi.com, Facebook, Youtube, Instagram, Zoom, Google, účtovník, webmaster a v budúcnosti pravdepodobne aj ďalší odborníci a aplikácie, ktoré budú zlepšovať poskytované služby, len za predpokladu dodržania podobných zásad ochrany osobných údajov.

Môžeme zverejniť osobné údaje nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, na ochranu Vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby, či na v súdnom alebo správnom konaní.Zmeny

Príležitostne môžeme aktualizovať tieto informácie na našich webových stránkach. Túto stránku si môžete kontrolovať z času na času, aby ste boli informovaní o zmenách.Vaše práva

Vaše základné práva podľa zákona OOÚ – právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenos údajov, právo sťažovať sa dozornému orgánu, právo odobrať súhlas.Používanie súborov cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Prostredníctvom súborov cookies nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu.

Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.

Technické cookies

Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod.

Analytické cookies

Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie ktoré najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie a lepší nákupný zážitok. Tretie strany:

Google Analytics:

Adresa – Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko

Informácie o ochrane súkromia nájdete tu

(https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008)

Marketingové cookies

Pomocou týchto cookies sa na webovej stránke môže zobrazovať reklama podľa Vašich predchádzajúcich nákupných alebo vyhľadávacích preferencií. Tretie strany:

Google AdWords:

Adresa – Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko

Informácie o ochrane súkromia nájdete tu

(https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008)

Ako odmietnuť cookies nájdete tu

(https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fauthenticated&followup=https%3A%2F%2Fadssettings.google.com%2Fauthenticated&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin)

Tretie strany

Na podstránkach nášho webu môže byť zobrazený obsah externých poskytovateľov ako napr. YouTube, Facebook, a pod. (ďalej tiež ako „tretie strany“). Aby ste mohli vidieť tento obsah tretích strán, musíte akceptovať ich podmienky a pravidlá. Tieto ich pravidlá zahŕňajú aj ukladanie cookies, pričom my nad nimi nemáme kontrolu. Patria sem tieto tretie strany:

YouTube: Podmienky používania TU (https://www.youtube.com/t/terms )

Facebook: Podmienky používania TU (https://www.facebook.com/legal/terms)

Doba uloženia

Jednotlivé cookies môžu byť uložené vo vašom zariadení počas rôzne dlhej doby. Niektoré typy cookies sa z vášho zariadenia vymažú hneď po tom, ako zatvoríte okno prehliadača a naopak iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zatvorení okna prehliadača s našou webovou stránkou.

Vymazanie/odmietnutie cookies

Väčšina prehliadačov umožňuje, aby ste vymazali alebo odmietli cookies. Táto možnosť voľby je samozrejme na Vašom rozhodnutí, musíme Vás však upovedomiť, že v prípade odmietnutia alebo vymazania cookies, nemusia niektoré nami poskytované služby riadne fungovať. Ako zapnúť a vypnúť používanie cookies vo Vašom prehliadači nájdete napríklad TU

(https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=sk) , pričom v zásade každý prehliadač musí umožniť vymazanie alebo odmietnutie cookies.

Vymazaním histórie prehliadača môžete vymazať všetky cookies, ktoré sú vo Vašom zariadení uložené. Týmto postupom však vymažete aj všetky uložené informácie ako napr. uložené prihlasovacie údaje a pod.